"Vrei sa fii ocupat! Invata!" POCU/298/3/14/121590

ACTIVITATI PROIECT

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Constituirea echipei de management şi a echipei de implementare; Formarea echipei de management; Stabilirea/elaborarea procedurilor de lucru; Raportarea (rapoarte tehnice şi financiare, cereri de rambursare); Monitorizare; Audit.

ACTIVITATEA A1
Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării:
A1.1. Dezvoltarea de parteneriate pentru inovare;
A1.2. Identificarea, recrutarea și selectia grupului țintă;
A1.3. Informare și consiliere profesională;
A1.4. Servicii de mediere a muncii.

ACTIVITATEA A2
Organizarea și derularea de programe de formare profesională și de evaluare de competențe:
A2.1. Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adulților;
A2.2. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.

ACTIVITATEA A3
Activități de acompaniere

ACTIVITATEA A4
Managementul proiectului:
A4.1. Coordonarea implementării proiectului, monitorizarea și controlul proiectului;
A4.2. Asigurarea managementului financiar al proiectului și realizarea achizițiilor publice;
A4.3. Informarea și publicitatea generală a proiectului.

Log in