Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial

pic

Training-ul „Proiectarea, Implementarea şi Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial„ conferă participanților cunoștințe despre Sistemul de Control Managerial Intern care reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul entității publice, în vederea atingerii obiectivelor organizaționale într-un mod economic, eficient și eficace; respectarea regulilor manageriale interne și externe; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor financiar-contabile; promovarea unei imagini organizaționale favorabile în rândul stakeholderi-lor precum și asigurarea unei comunicări interne și externe facile.

Acest training este dedicat instruirii echipei SCIM si a sefilor de departamente dintr-o organizatie iar tematicile dezbatute pe parcursul desfasurarii acestuia se vor focaliza pe urmatoarele puncte esentiale:

I ABORDĂRI TEORETICE ALE SCIM (definirea conceptelor) - LEGISLAȚIE
II METODOLOGIA CADRU DE IMPLEMENTARE A SCIM ÎNTR-O ENTITATE PUBLICĂ
III CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI - „Managementul Riscului şi Tehnici de Evaluare a Riscurilor” - Incertitudinea și schimbările apărute în mediul intern și extern al organizațiilor au determinat creșterea preocupărilor conducerii acestora cu privire la implementarea unui proces de Management al Riscului.

Log in