Curs Microsoft Office

În zilele noastre, utilizarea calculatorului, a devenit indispensabilã pentru cele mai multe de locuri de muncã şi de multe ori instrumentele informatice care par cele mai simple sunt cele care ne dau cele mai mari bãtãi de cap. Utilizarea şi utilizarea cu success a acestora poate ajuta la economisirea de resurse importante de timp şi de bani.

Pachetul Microsoft Office reprezintã cel mai utilizat set de unelte informatice tehnico-administrative. Acestea faciliteazã realizarea de operaţiuni, cum ar fi redactarea şi editarea de texte, realizarea de calcule simple sau chiar bugete complexe, menţinerea unui calendar organizat al activitãţilor unei companii, oferirea de prezentãri într-un format uşor de înţeles, etc.

Parcurgerea acestui curs oferã posibilitatea atât a învãţãrii de la zero a utilizãrii programelor din cadrul pachetului cât şi a îmbunãtãţirii cunoştinţelor deja existente în vederea creşterii nivelului de expertizã.

MO SHRUGGING

GRUPUL ŢINTÃ
Cursurile se adeseazã atât publicului larg cât şi societãţilor/ organizaţilor.
O grupa de cursanţi trebuie sã fie formatã din 8-10 cursanţi, pentru a se putea asigura calitatea realizãrii exerciţiilor practice.

LOCAŢIA DE DESFÃŞURARE:
- Sala de curs ARINI
- La cerere, în condiţiile existenţei a cel puţin unei grupe de cursanţi, cursul se poate organiza la sediul societãţii dumneavoastrã

MO25

PROGRAME DISPONIBILE:

MICROSOFT OFFICE NIVEL ÎNCEPÃTOR/ NIVEL MEDIU
PACHETUL DE BAZÃ
- presupune parcurgerea a celor 4 programe de bazã: Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook
- Durata: 20 de ore

PACHET LA ALEGERE
- Presupune parcurgerea a minim 4 programe din Pachetul Microsoft Office, la alegere, în funcţie de nevoile societãţii dumneavoastrã
- Durata este de minim 20 ore. Daca combinaţia aleasã include mai mult de 4 programe, durata cursului se va extinde proporţional pentru a fi acoperitã toata programa

Nivelul de dificultate al cursului este stabilit, înainte de începerea acestuia, prin parcurgerea unui test practic. Programa cursului este astfel customizatã în funcţie de specificul grupei.

MO26

CURSURI SEPARATE PE ORICE PROGRAM DIN PACHETUL MICROSOFT OFFICE
- Cursul are în vedere pacurgerea extensivã a unui program din cadrul pachetului Microsoft Office, în funcţie de specificul organizaţiei dumneavoastrã.
- Durata parcurgerii unui program este de 12 ore.
- Puteţi opta pentru parcurgerea mai multor module de 12 ore, pe diverse programe

La finalizarea cursului participanţii vor obţine un Certificat de Absolvire emis de cãtre S.C. ARINI S.R.L., furnizor autorizat de formare profesionalã, cu menţionarea nivelului de dificultate al cursului precum şi a modulelor parcurse pe durata acestuia.

Cursul poate fi achiziţionat de cãtre instituţiile publice şi prin intermediului PLATFORMEI SEAP, COD CPV 80530000-8.

Log in