CREARE STANDARD OCUPAŢIONAL

STANDARDUL OCUPATIONAL este un document care descrie activitatile si sarcinile profesionale specifice ocupatiilor dintr-o arie ocupationala si reperele calitative asociate indeplinirii cu succes a acestora in concordanta cu cerintele pietei muncii.

ANALIZA OCUPATIONALA reprezinta prima etapa a procesului de elaborare a standardelor ocupationale si urmareste colectarea informatiilor dintr-o arie ocupationala în vederea definirii competentelor din respectiva arie. Analiza ocupationala este un proces de investigare si documentare în cadrul caruia desemnat sa o realizeze, prin utilizarea unor metode de colectare a datelor, identifica toate responsabilitatile importante specifice unei arii ocupationale în vederea definirii competentelor necesare pentru îndeplinirea acestora.

 

STRUCTURA UNUI S.O.

Procesul de elaborare a unui standard ocupational este bazat pe informatiile culese, analizate si inregistrate in cadrul procesului de elaborare a analizei ocupationale.

Un standard ocupational este format din unitati de competenta ce definesc o activitate care conduce la un rezultat concret (produs sau serviciu) care poate fi evaluat. Functia majora identificata prin analiza ocupationala, care pentru a fi indeplinita necesita anumite cunostinte, abilitati si atitudini, poate deveni unitate de competenta.

Unitatile de competenta pot fi trei tipuri:

1. Unitati de Competenta Cheie: reprezinta competente transferabile catre alte sectoare de activitate, pe acelasi nivel de autonomie si responsabilitate, pentru a sprijini integrarea pe piata fortei de munca, incluziunea sociala si invatarea pe parcursul intregii vieti.

2. Unitati de Competenta Generale: reprezinta competente transferabile intre ariile ocupationale ale aceluiasi domeniu de activitate.

3. Unitati de Competenta Specifice: reprezinta competente ce apartin unei singure arii ocupationale.

Unitatile de competenta, la randul lor, cuprind un numar de elemente de competenta care reprezinta un set coerent de activitati cu rezultate cuantificabile necesare pentru realizarea activitatii descrise in titlul unitatii de competenta.


Cu experienta in domeniul creerii si actualizarii de Standarde Ocupationale S.C. ARINI S.R.L. ofera:

- Servicii de creare si redactare Standarde Ocupationale (SO) noi;
- Consultanta in elaborarea Standardelor Ocupationale (SO);
- Consultanta în elaborarea de Analize Ocupationale (AO);

Colectivul nostru specializat ofera indrumare privind etapele de urmat si intocmirea documentatiei specifice AO, SO conform Metodologiei în vigoare;

De asemenea, asiguram colectiv redactional.

Log in