Legislaţie Formare Profesionalã

LEGISLAŢIA FORMÃRII PROFESIONALE:

 • 2005 O.G. nr. 27/25.01. 2005
 • 2004 O.G. nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea OG nr. 129/2000
 • 2004 H.G. nr. 1829/28.10.2004
 • 2004 H.G. nr. 887/03.06.2004
 • 2004 Ordonanta nr. 76/19.08.2004
 • 2003 H.G. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
 • 2003 H.G. nr. 522/08.05.2003
 • 2003 O.G. nr. 353/5.202/2003
 • 2003 O.G. nr. 501/5253/2003
 • 2000 O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata
 • Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor
 • Modificarea si completarea procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale

ACTE NORMATIVE PRIVIND FORMAREA PROFESIONALÃ A ADULŢILOR:

 • 2006 O.G. nr. 39/19.01.2006
 • 2006 HG nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca
 • 2005 O.G. nr. 410/13.06.2005
 • 2005 O.U.G. nr. 65/2005
 • 2005 Legea nr. 371/2005
 • 2005 Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
 • 2004 O.G. nr. 406/23.07.2004
 • 2004 Lege nr. 559/07.12.2004
 • 2003 Legea nr. 480/2003
 • 2003 Legea nr. 541/2003
 • 1999 Lege nr. 132/20.07.1999

SURSE LEGISLATIVE PRIVITOARE LA ÎNSUŞIREA NOŢIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENÃ:

 • Ordinul nr. 1225/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena;
 • Ordinul nr. 232/2004 privind modificarea si completarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003
 • Ordin nr. 1955 din 18/10/1995 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 59bis din 22/03/1996 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor
 • ORDIN Nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor
 • Ordinul nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente
 • HOTARARE nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
 • Ordin nr. 536/1997 din 23/06/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 03/07/1997
 • Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • Legea nr. 311/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • Hotararea nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile
 • Ordinul nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala

Log in