Info Generale Cursuri

DEFINITII TIPURI DE CUSURI

Tipurile de cursuri care pot fi oferite de catre un furnizor de formare profesionala sunt urmatoarele:

1.Cursuri de Initiere
2.Cursuri de Calificare
3.Cursuri de Specializare
4.Cursuri de Perfectionare

Mai jos va oferim scurte descrieri pentru fiecare tip de curs in parte:

INITIEREA
Tip de program de formare profesionala care conduce la dobandirea uneia sau mai multor competente specifice unei calificari conform standardului ocupational sau de pregatire profesionala.

CALIFICAREA
Tip de program de formare profesionala care conduce la dobandirea unui ansamblu de competente profesionale care permit unei persoane sa desfaşoare activitati specifice uneia sau mai multor ocupatii.

SPECIALIZAREA
Tip de program de formare profesionala prin parcurgerea caruia se pot dobandi toate competentele prevazute în standardul ocupational, în aceeaşi arie ocupationala sau se dobandesc competente fundamentale/cheie/tehnice noi într-o arie ocupationala noua.

PERFECTIONAREA
Tip de program de formare profesionala avand ca scop actualizarea cunoştintelor, deprinderilor şi competentelor profesionale şi/sau dobandirea unor cunoştinte avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale, ale unei persoane care detine deja o „calificare/specializare”. Conditia de acces la acest tip de program este:

detinerea unui certificat de calificare
sau
detinerea unui certificat de absolvire a unui curs de specializare.

NIVELURI DE CALIFICARE

Cadrul naţional al calificărilor stabileşte 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.

CADRUL NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR (CNC)
Nivelurile de calificare Descriptorii de definire ai nivelurilor Cadrului național al calificărilor
Cunoștințe* Abilități** Competențe***
Nivelul 1 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 1 sunt cunoștințe generale de bază abilități de bază necesare pentru a executa sarcini simple muncă sau studiul sub supraveghere directă într-un context structurat
Nivelul 2 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 2 sunt cunoștințe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiu abilități cognitive și practice de bază necesare pentru utilizarea informațiilor relevante în scopul executării sarcinilor și rezolvării problemelor de rutină prin utilizarea unor reguli și instrumente simple munca sau studiul sub supraveghere, cu un anumit grad de autonomie
Nivelul 3 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 3 sunt cunoștințe faptice, cunoașterea unor principii, procese și concepte generale dintr-un domeniu de muncă sau de studiu o gamă de abilități cognitive și practice necesare pentru executarea sarcinilor și rezolvarea problemelor prin selectarea și aplicarea de metode, instrumente, materiale și informații de bază asumarea responsabilității pentru executarea sarcinilor într-un domeniu de muncă sau de studiu; adaptarea propriului comportament la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor
Nivelul 4 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 4 sunt cunoștințe faptice și teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau studiu o gamă de abilități cognitive și practice necesare pentru găsirea de soluții la probleme specifice, într-un domeniu de muncă sau de studiu autogestionare cu ajutorul unor indicații în general previzibile în cadrul situațiilor de muncă sau de studiu, dar care se pot schimba; supravegherea activității de rutină a altor persoane, preluând o anumită responsabilitate pentru evaluarea și îmbunătățirea activităților de muncă sau de studiu
Nivelul 5 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 5 sunt cunoștințe faptice și teoretice cuprinzătoare, specializate într-un domeniu de muncă sau de studiu și conștientizarea limitelor cunoștințelor respective o gamă amplă de abilități cognitive și practice necesare pentru conceperea de soluții creative la probleme abstracte gestionare și supraveghere în situații de muncă sau de studiu, în care schimbările sunt imprevizibile; revizuirea și dezvoltarea performanțelor proprii și ale altora
Nivelul 6 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 6 sunt cunoștințe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu, care implică înțelegerea critică a teoriilor și principiilor abilități avansate, care denotă control și inovație, necesare pentru a rezolva probleme complexe și imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu specializat gestionarea de activități sau proiecte tehnice ori profesionale complexe, prin asumarea responsabilității pentru luarea deciziilor în situații de muncă sau de studiu imprevizibile; asumarea responsabilității pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor și grupurilor
Nivelul 7 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 7 sunt cunoștințe foarte specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoștințe dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază a unei gândiri și/sau cercetări originale; conștientizare critică a cunoștințelor dintr-un domeniu și a cunoștințelor aflate la granița dintre diferite domenii abilități specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare și/sau inovație, pentru dezvoltarea de noi cunoștințe și proceduri și pentru integrarea cunoștințelor din diferite domenii gestionarea și transformarea situațiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe, imprevizibile și necesită noi abordări strategice; asumarea responsabilității pentru a contribui la cunoștințele și practicile profesionale și/sau pentru revizuirea performanței strategice a echipelor
Nivelul 8 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 8 sunt cunoștințe la cel mai avansat nivel dintr-un domeniu de muncă sau de studiu și cunoștințe aflate la granița dintre diferite domenii abilitățile și tehnicile cele mai avansate și specializate, inclusiv abilitatea de sinteză și evaluare, necesară pentru rezolvarea problemelor critice de cercetare și/sau inovație și pentru extinderea și redefinirea cunoștințelor existente sau a practicilor profesionale demonstrarea unui nivel ridicat de autoritate, inovație, autonomie, de integritate științifică și profesională și a unui angajament susținut pentru dezvoltarea de noi idei sau procese aflate în avangarda unei situații de muncă ori de studiu, inclusiv cercetarea

După data de 1 ianuarie 2016, nivelurile de calificare pentru care organizează programe de formare profesională, sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor.

INSTRUIRE FORMALA/ NONFORMALA/ INFORMALA

Competentele profesionale se dobândesc pe cale formala, nonformala sau informala care, in sensul prevederilor OUG 129/2000, republicata, se definesc astfel:

a) prin calea formala se intelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesionala;
b) prin calea nonformala se intelege practicarea unor activitati specifice direct la locul de munca sau autoinstruirea;
c) prin calea informala se intelege modalitatile de formare profesionala neinstitutionalizate, nestructurate și neintentionate contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socio-educational, familie, societate sau mediu profesional.

MODELE CERTIFICATE

 

CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALÃ

Model Certificat Calificare Profesionala 2

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Model Certificat absolvire

ATESTAT DE PARTICIPARE CURS "ELEMENTE DE PRIM AJUTOR NECALIFICAT"

ATESTAT PRIM AJUTOR MODEL

Log in