"Vrei sa fii ocupat! Invata!" POCU/298/3/14/121590

OBIECTIVE PROIECT

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI

Imbunatatirea nivelului de competente si cresterea gradului de ocupare al membrilor grupului tinta din mediul urban si rural din Regiunea Nord Vest. Proiectul isi propune ca prin masuri de acompaniere sa sprijine participarea grupului tinta la activitatile de formare si de evaluare si certificare competente, care sa conduca la integrarea socio-profesionala, imbunatatirea nivelului de competente si la cresterea gradului de ocupare al acestora (someri, persoane inactive, someri de lunga durata, lucratori varstnici, persoane cu nivel redus de educatie, persoane in cautarea unui loc de munca sau inactive din mediul rural, persoane in cautarea unui loc de munca sau inactive
romi).


OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

1. OS 1 Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin certificarea competentelor dobandite in sistem informal, a 420 de persoane (someri, persoane inactive, someri de lunga durata, lucratori varstnici, persoane cu nivel redus de educatie, persoane in cautarea unui loc de munca sau inactive din mediul rural, persoane in cautarea unui loc de munca sau inactive romi), prin participarea la programe de formare profesionala. OS 1 se realizeaza prin activitatea A 2.1. si A.2.2.R.A.2.1. 18 cursuri de calificare, nivel 2, 360 h/curs, lucrator comercial - 7 grupe * 14 cursanti, total 98 cursanti, baby sitter – 1 grupa * 14 cursanti, total 14 cursanti, Ingrijitor batrani la domiciliu, 3 grupe *14 cursanti;total 42 de cursanti, Lucrator in comert, 4 grupe *14 cursanti, total 56 de cursanti, Lucrator in comert, 3 grupe *14 cursanti; total 42 de cursanti, 252 participanti la cursurile de formare profesionala, 252 persoane calificate, 252 certificate de calificare obtinute, nivel II, 252 de subventii acordate.R.A.2.2. 168 persoane evaluate, 168 persoane calificate, 168 certificate de calificare obtinute, din care: 84 nivelul II, 84 nivelul III. R.A.2.1.si R.A.2.2.este corelat cu A2 si Indicatorii 4.S.8, 4.S.6 si 4.S.7.

2. OS 2 Facilitarea ocuparii pentru 252 persoane (someri, persoane inactive, someri de lunga durata, lucratori varstnici, persoane cu nivel redus de educatie, persoane in cautarea unui loc de munca sau inactive din mediul rural, persoane in cautarea unui loc de munca sau inactive romi) prin furnizarea serviciilor de informare si consiliere, precum si mediere. OS 2 se realizeaza prin A1. R.A.1.3. Minim 502 sedinte individuale de consiliere, min 502 evaluari psihologic-aptitudinale, 502 CV –uri, 502 scrisori de intentie, min 502 dosare GT completate, 17 activitati de grup, 4016 ore de consiliere individuala, 502 planuri de interventie personalizate. R A.1.4.Minim 408 persoane mediate, 408 planuri individuale de mediere, min 252 persoane angajate sau ocupate pe cont propriu, 20 chestionare angajator completate.R.A.1.1., R.A.1.2., R.A.1.3. si R.A.1.4.este corelat cu A1 si Indicatorii 4.S.8, 4.S.6 si 4.S.7.

3. O3 Sprijin acordat categoriilor din grupul tinta pentru reinsertia socio-profesionala prin acordarea pachetelor personalizate de sprijin si a serviciilor de acompaniere. O3 se realizeaza prin A3. R.A.3. 20 persoane din GT beneficiare de masuri de acompaniere; 20 fise de monitorizare, 20 taxe gradinita/afterschool. R.A.3..este corelat cu A3 si Indicatorii 4.S.8, 4.S.6 si 4.S.7.

Log in