Cursuri de Specializare

MANAGER PROIECT

COD C.O.R.: 242101
TIP PROGRAM: Specializare
TOTAL ORE: 40 (13 ore teorie, 27 ore practica)

DESCRIEREA OCUPATIEI:
Managerului de proiect este persoana responsabila cu planificarea si executia unui proiect din orice domeniu. Managerul de proiect este persoana care planifică resursele necesare derularii proiectului, determină perioada de realizare a acestuia si asigura respectarea termenelor, gestionează comunicarea in echipa de implementare a proiectului, stabileste si asigura repectarea bugetului proiectului, analizează riscurile legate de dematarea si implementarea proiectului, deleagă sarcinile. Prin toate responsabilitatile sale, managerul de proiect are rolul de a identifica si minimiza riscurile asociate cu implementarea unui proiect in vederea derularii si finalizarii cu success a acestuia.

Managerul de proiect are urmatoarele responsabilitati:
- Stabileste scopul şi obiectivele proiectului;
- Stabileste specificatiile proiectului;
- Stabileste criteriile de succes ale proiectului;
- Stabileste activitătile specifice proiectului şi le esaloneaza in timp;
- Estimeaza si asigura resursele necesare realizării proiectului;
- Realizeaza estimarea şi bugetarea costurilor;
- Realizeaza estimarea şi asigurarea resurselor;
- Gestioneaza si asigura controlul utilizării resurselor;
- Planifica si asigura controlul achiziţiilor şi contractelor;
- Realizeaza managementul contractelor;
- Realizeaza managementul financiar al proiectului;
- Realizeaza identificarea, documentarea, prioritizarea, cuantificarea riscurilor;
- Urmareste si asigura controlul riscurilor;
- Selecteaza si asigura managementul echipei de proiect;
- Stabileste un sistem de comunicare dedicat proiectului
- Stabileste nivelu de calitate pentru activităţi şi rezultate
- Asigura managementul implementarii


COMPETENTELE DOBANDITE IN URMA ABSOLVIRII CURSULUI:
1.Stabilirea scopului proiectului
2.Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
3.Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
4.Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
5.Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
6.Managementul riscurilor
7.Managementul echipei de proiect
8.Managementul comunicării în cadrul proiectului
9.Managementul calităţii proiectului

 


PREGATIRE GENERALA MINIMA PENTRU INSCRIEREA LA CURS:
Participantii trebuie sa detina studii universitare.

EVALUAREA FINALA SI CERTIFICAREA:
• Evaluarea finala se va realiza prin acordarea de note de catre o comisie de examinare, numita de Secretariatul Tehnic Judetean, pe baza unui test de cunostinte teoretice si a unei lucrari practice executate de cursant pe parcursul cursului.
• Tipul de certificat obtinut in urma finalizarii cursului: Certificat de Absolvire recunoscut de M.M.P.S. si M.E.C. insotit de un supliment descriptiv care contine competentele profesionale dobandite in urma absolvirii cursului. Certificatul este recunoscut national si international (prin apostilare).

INSCRIERI:
Inscrierile se pot face pe baza completarii formularului de inscriere afisat in aceasta pagina si transmiterea documentelor obligatorii pentru inscriere, fie pe adresa noastra de email fie depuse fizic la sediul firmei noastre. Ulterior se va semna Contractul de formare profesionala si se va achita taxa de participare.
Pentru informatii legate de inscrierea la curs si taxa de participare va rugam sa apelati consultantul nostru.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE:
Pentru inscrierea la curs sunt necesare copii urmatoarele documente:
- copie dupa actul de identitate ( C.I.sau B.I.)
- copie dupa certificatul de nastere
- copie dupa certificatul de casatorie ( pentru doamnele care si-au schimbat numele)
- copie dupa diploma de studii universitare
- adeverinta medicala (cu specificatia "clinic sanatos")

Log in