Cursuri de Specializare

PROGRAMATOR AJUTOR

COD C.O.R.: 351201
TIP PROGRAM: Specializare
TOTAL ORE: 220 (70 ore teorie, 150 ore practica)

DESCRIEREA OCUPATIEI:
Programatorul ajutor:
- participa la elaborarea algoritmului programului, daca este solicitat de catre programator;
- elaboreaza (scrie, codifica) programe sau module de program in limbajul de programare specificat de catre programator sau inginerul de sistem;
- testeaza module de program/programe/aplicatii cu date de test sau cu date reale;
- implementeaza, sub coordonarea programatorului sau inginerului de sistem, programele/aplicatiile la locul in care vor rula la beneficiar.
- Programatorul ajutor monitorizeaza folosirea corecta a programelor/aplicatiilor de catre beneficiari/ utilizatori, instruieste utilizatorii pentru utilizarea corecta a programului/aplicatiei, acorda asistenta utilizatorilor atunci când situatia o cere.
- salveaza periodic si in situatii critice programele si datele de test, pastreaza copiile de siguranta ale programelor/datelor salvate, restaureaza la nevoie programele/datele salvate si ii ajuta pe utilizatori sa-si recupereze informatiile.

COMPETENTELE DOBANDITE IN URMA PARCURGERII CURSULUI:

1. Elaborarea programului/componentei aplicatiei software pe baza notiunilor generale de ingineria programarii si a conceptului OOP (Object Oriented Programming)
2. Implementarea si testarea programului/aplicatiei, pe abilitatea de a instala un server WEB si a unui motor de baze de date, notiuni HTTP
3. Asigurarea securitatii programelor/aplicatiilor, a datelor de test si a suporturilor/dispozitivelor de stocare pe baza urmatoarelor elemente de securitate: RBS (Role Based Security) si SQL Injection (validatoare pe interfetele utilizator)
4. Asigurarea corectitudinii rezultatelor obtinute de program/aplicatie
5. Instruirea si asistarea beneficiarilor/utilizatorilor programului/aplicatiei
6. Gestionarea dispozitivelor de stocare a programelor si datelor de test se va face pe baza aplicatiei PHP MyAdmin


PREGATIRE GENERALA MINIMA PENTRU INSCRIEREA LA CURS:
Participantii trebuie sa detina studii liceale si sa posede cunostinte de baza de tehnologia informatiei (hardware, software, modele si structuri de date, medii de stocare date, texte si imagini, medii de transmisie a informatiilor, retele de calculatoare).


EVALUAREA FINALA SI CERTIFICAREA:
• Evaluarea finala se va realiza prin acordarea de note de catre o comisie de examinare, numita de Secretariatul Tehnic Judetean, pe baza unui test de cunostinte teoretice si a unei lucrari practice executate de cursant pe parcursul cursului.
• Tipul de certificat obtinut in urma finalizarii cursului: Certificat de Absolvire recunoscut de M.M.P.S. si M.E.C. insotit de un supliment descriptiv care contine competentele profesionale dobandite in urma absolvirii cursului. Certificatul este recunoscut national si international (prin apostilare).

INSCRIERI:
Inscrierile se pot face pe baza completarii formularului de inscriere afisat in aceasta pagina si transmiterea documentelor obligatorii pentru inscriere, fie pe adresa noastra de email fie depuse fizic la sediul firmei noastre. Ulterior se va semna Contractul de formare profesionala si se va achita taxa de participare.
Pentru informatii legate de inscrierea la curs si taxa de participare va rugam sa apelati consultantul nostru.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE:
Pentru inscrierea la curs sunt necesare copii urmatoarele documente:
- copie dupa actul de identitate ( C.I.sau B.I.)
- copie dupa certificatul de nastere
- copie dupa certificatul de casatorie ( pentru doamnele care si-au schimbat numele)
- copie dupa ultimul act de studii (minim certificat absolvire liceu)
- copie dupa un document justificativ care sa ateste detinerea de cunostinte de baza de tehnologia informatiei (foaia matricola obtinuta in urma absolvirii liceului, certificat de competente informatice, orice document care atesta conostintele in tehnologia inforatiei)
- adeverinta medicala (cu specificatia "clinic sanatos")

Log in