AGENT DE CURÃŢENIE CLÃDIRI ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT

COD C.O.R.: 515302
TIP PROGRAM: Perfectionare
TOTAL ORE : 80 (26 ore teorie, 54 ore practica)

DESCRIEREA OCUPATIEI:
Agentul de Curatenie Cladiri si Mijloace de Transport se ocupa in principal cu curatenia in incinte si mijloace de transport, pentru beneficiarii care au contractat cu organizatia din care face parte. De asemenea, utilizeaza si intretine sculele si utilajul de lucru.
Agentul de curăţenie clădiri şi mijloace de transport demonstrează capacităţi de verificare şi întreţinere a echipamentelor de lucru pentru menţinerea duratei de viaţă proiectate a acestora şi protejarea suprafeţelor de curăţat în timpul derulării activităţilor. El dovedeşte capacităţi de pregătire a operaţiilor de curăţare, cu identificarea particularităţilor spaţiilor de curăţat, pregătirea acestora în vederea curăţării şi selectarea utilajelor şi produselor ce urmează a fi folosite, în corelaţie cu natura murdăriei, posibilitatea de înlăturare a acesteia şi factorii care influenţează procesul de curăţare.

DESCRIEREA CURSULUI:
Cursul urmareste dobandirea competentelor necesare practicarii cu succes a acestei ocupatii.
Module de curs:
1. Comunicarea la locul de munca
2. Munca in echipa
3. Aplicarea normelor de NPM si PSI
4. Aplicarea normelor igienico-sanitare
5. Planificarea activitatii proprii
6. Utilizarea sculelor si utilajelor cu actionare manuala
7. Utilizarea utilajelor cu actionare electro-mecanica
8. Utilizarea utilajelor actionate prin motoare cu ardere interna
9. Intretinerea echipamentelor de lucru
10. Pregatirea operatiei de curatare
11. Salubrizarea vagoanelor de cale ferata
12. Salubrizarea mijloacelor de transport rutier
13. Curatarea incintelor
14. Curatarea interioara a aeronavelor

PREGATIRE GENERALA MINIMA PENTRU INSCRIEREA LA CURS:
Participantii trebuie sa fie absolventi ai scolii generale obligatorii (conform Legii invatamantului nr. 84/1995) sau ai invatamantului obligatoriu raportat la data absolvirii de catre acestia.

CANDIDATI POTENTIALI:
Cursul se adreseaza tuturor persoanelor care sunt interesate de dobandirea unei asemenea calificari, in vederea obtinerii unui post de munca sau persoanelor care deja activeaza in acest sector si doresc sa ateste experienta lor prin certiifcatului de absolvire.

EVALUAREA FINALA SI CERTIFICAREA:
• Evaluarea finala se va face prin acordarea de note de catre o comisie de verificare, pe baza unui test de cunostinte teoretice generale si realizarea unei lucrari practice de catre cursant.
• Tipul de certificat obtinut in urma finalizarii cursului: Certificat de Absolvire
Certificarea consta in eliberarea, pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de absolvire acreditat de M.M.J.S. si M.E.N. insotit de un supliment descriptiv care contine competentele profesionale dobandite in urma absolvirii cursului.

INSCRIERI:
Inscrierile se pot face pe baza completarii formularului de inscriere afisat in aceasta pagina si transmiterea documentelor obligatorii pentru inscriere fie pe adresa noastra de email fie depuse fizic la sediul firmei noastre. Ulterior se va semna Contractul de formare profesionala si se va achita taxa de participare.
S.C. ARINI S.R.L. isi rezerva dreptul de a selecta participantii la curs in ordinea inscrierii acestora. Componenta unei grupe este de 12-15 persoane.
Pentru informatii legate de inscrierea la curs si taxa de participare va rugam sa apelati consultantul nostru.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CURS:
- copie dupa actul de identitate (C.I. sau B.I.)
- copie dupa certificatul de nastere
- copie dupa certificatul de casatorie (pentru doamnele care si-au schimbat numele)
- copie dupa ultimul act de studii sau foaia matricol
- adeverinta medicala (cu specificatia "clinic sanatos")

Log in