MAROCHINER

COD N.C.: 7442.2.3
TIP PROGRAM: Nivelul II de Calificare
TOTAL ORE: 720 ( 240 ore teorie, 480 ore practica)

DESCRIEREA OCUPAŢIEI:
Marochinerul se ocupã în principal cu confecţionarea articolelor de marochinarie uşoara (curele, portobiecte, poşete, mape etc.), confecţionarea articolelor de marochinãrie grea (geamantane, genţi de voiaj etc.), confecţionarea articolelor tehnice (curele de transmisie, pichere, roţi dinţate, amortizoare de lovituri, garnituri de etanşare, cureluşe şi manşoane etc.), confecţionarea articolelor de sport (mingi, saci de spate, huse etc.), precum şi cu finisarea articolelor de marochinãrie.

DESCRIEREA CURSULUI:
Cursul urmãreşte dobândirea de cunoştinţe şi abilitãţi necesare practicãrii cu succes a activitãţii de marochinãrie.
Module de curs:
1. Natura Pielor Brute
2. Piele şi Înlocuitori
3. Tehnologia Confecţionării Articolelor Din Piele şi Înlocuitori

PREGÃTIRE GENERALÃ MINIMÃ PENTRU INSCRIEREA LA CURS:
Participanţii trebuie sã fie absolvenţi ai şcolii generale obligatorii (conform Legii învãţãmântului nr. 84/1995) sau ai învãţãmântului obligatoriu raportat la data absolvirii de cãtre aceştia.

CANDIDAŢI POTENŢIALI:
Cursul se adreseazã tuturor acelor persoane care sunt interesate de dobândirea unei asemenea calificãri, în vederea obţinerii unui post de muncã în acest domeniu.

EVALUAREA FINALÃ ŞI CERTIFICAREA:
• Evaluarea finala se va face prin acordarea de note de catre o comisie de verificare, pe baza unui test (scris si oral) de cunostinte teoretice generale si a unei lucrari practice executate de cursant.
• Tipul de certificat obţinut în urma finalizãrii cursului: Certificat de Calificare
Certificarea consta in eliberarea, pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de absolvire acreditat M.M.J.S. si M.E.N. insotit de un supliment descriptiv care contine competentele profesionale dobandite in urma absolvirii cursului.

ÎNSCRIERI:
Înscrierile se pot face pe baza completãrii formularului de înscriere afişat în aceasta paginã şi transmiterea documentelor obligatorii pentru înscriere fie pe adresa noastra de email fie depuse fizic la sediul firmei noatre. Ulterior se va semna Contractul de formare profesionala si se va achita taxa de participare.

S.C. ARINI S.R.L. işi rezervã dreptul de a selecta participanţii la curs în ordinea inscrierii acestora.
Componenţa unei grupe este de 13-15 persoane.
Pentru informaţii legate de inscrierea la curs şi taxa de participare vã rugãm sa apelaţi consultantul nostru.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURS:
Pentru înscrierea la curs sunt necesare copii urmãtoarele documente:
- copie dupã actul de identitate ( C.I.sau B.I.)
- copie dupã certificatul de naştere
- copie dupã certificatul de cãsãtorie( pentru doamnele care şi-au schimbat numele)
- copie dupã ultimul act de studii sau foaia matricola
- adeverinţã medicalã (cu specificaţia "clinic sanatos")

Log in