TESTARI ECDL

Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL – European Computer Driving Licence)

INFORMATII GENERALE

  LOGO ECDL 

 

Centrul RO 840 ARINI este Centru de Testare Acreditat ECDL 

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional.
Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în peste 100 de țări de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

Valabilitatea Permisului ECDL
Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare ţară din lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.
Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

Cui se adresează certificările ECDL?
Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.
Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Avantaje ECDL
▪ Un CV este 100% complet cu ECDL
Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţește perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.
▪ Certificarea la standard internaţional este cea mai sigură dovadă a competenţelor deţinute, fiind referinţa de care ai nevoie în parcursul academic sau profesional.
▪ ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
▪ Competenţele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerinţă pentru accesarea programelor de studii liceale sau universitare din alte ţări.
Studentii își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universităti.
▪ Elevii care detin Permisul ECDL PROFIL BAC își pot echivala proba de Competente digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.
Cadrele didactice din învătământul preuniversitar care detin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.

MODULE ECDL 

MODULE ECDL

CERTIFICARI ECDL 

CERYIFICARI ECDL

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro.

ECDL PROFIL
Pentru a ţine pasul atât cu cererea proprie candidatului de a se certifica pe competenţe şi arii de cunoştinţe specifice, cât şi cu schimbarea generală în ceea ce priveşte modalitatea în care acum sunt dobândite aptitudini şi competenţe de-a lungul întregii vieţi, a fost creată Certificarea ECDL PROFIL.

ECDL PROFIL reprezintă un modul sau o grupare specifică de module, combinate în acord cu nevoile individuale. În cadrul fiecărui ECDL PROFIL, fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare de sine stătătoare.
Permisul ECDL PROFIL se poate obţine în urma promovării oricărui modul sau a mai multor module ECDL combinate în funcţie de profilul de certificare necesar candidatului.

ECDL START este o certificare constituită din 4 module separate, ce acoperă competenţele şi ariile de cunoaştere IT cheie: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

ECDL STANDARD este certificarea căreia ii corespund 7 module ECDL şi care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiţionale la alegere, astfel încât să se dezvolte şi să se certifice competenţa digitală.
Cele 3 module adiţionale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Intermediar:
Prezentări, Baze de date, IT Security, Web Editing, Image Editing, 2D CAD, Computing, Digital Marketing, Online Collaboration, Utilizare informaţii online.

ECDL AVANSAT oferă cunostinţele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicaţii specifice pe modulele: Editare de text Avansat, Calcul tabelar Avansat, Baze de date Avansat, Prezentări Avansat.
Câte un permis ECDL AVANSAT se obţine după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.
ECDL EXPERT se obţine prin promovarea şi certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

ECDL PROFIL FIN este recomandat de Institutul Bancar Român, sub egida Asociaţiei Române a Băncilor şi Băncii Naţionale a României şi a fost dezvoltat prin gruparea specifică a modulelor ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale de lucru în domeniul financiar-bancar, în două variante:
Profil ECDL FIN STANDARD: Instrumente Online, Editare text, Calcul tabelar şi Prezentări.
Profil ECDL FIN PROFESIONAL: Editare text, Calcul tabelar Avansat, Prezentări şi IT Security.

ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice care, deţinând acest permis, doresc să beneficieze de oportunitatea obţinerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

Profilul ECDL pentru BAC
Certificările ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care, pe lângă dezvoltarea portofoliului personal, doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului.
Permisele ECDL PROFIL BAC au aceeaşi recunoaştere internaţională şi valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL.
Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.
Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

Testare: online, cu afişarea rezultatelor în timp real; Aplicaţii: Windows 7/8/10; MS Office 2007/2010/2013/2016/ Office 365 (instalat local); Simulări: online.

 

TESTARI ELEVI

 bac

Incepând cu anul scolar 2009 – 2010 elevii care detin Permisul ECDL isi pot echivala proba de Competente digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.

AVANTAJELE APELARII LA CERTIFICARILE ECDL:

  • recunoastere internationala si valabilitate nelimitata ca oricare alt tip de certificare ECDL
  • programa pentru obtinerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa scolara aferenta claselor a IX-a și a X-a
  • elevii posesori ai permisului ECDL pot solicita in clasa a XII-a echivalarea probei de competente digitale de la Bacalaureat

bac 3

CERTIFICARILE ECDL CARE ECHIVALEAZA PROBA DE COMPETENTE DIGITALE DIN CADRUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NATIONAL SUNT:

CERYIFICARI BAC

NIVELUL DE COMPETENTA DIGITALA PE DIPLOMA DE BACALAUREAT:

  • UTILIZATOR AVANSAT - pentru candidatii care au obținut Permisul ECDL PROFIL START BAC
  • UTILIZATOR EXPERIMENTAT - pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL BAC

5 motive sa iti iei ECDL in scoala!

TESTARI CADRE DIDACTICE

Intr-o lume progresiv tot mai axata pe utilizarea mijloacelor informatice de toate tipurile, procesul educational trebuie sa migreze de la varianta clasica creion-hartie la varianta tehnologizata. Prin urmare, competentele cadrelor didactice trebuie sa includa si capcitatea de a utiliza diversele aspecte ale tehnologiei intr-o maniera cat mai eficienta. Competentele digitale pot ridica calitatea procesului educational prin ridicarea productivitatii la nivel de clasa, accesul mai facil la informatie variata si prin economia de timp, ducand astfel la eficacitate in atingerea obiectivelor educationale.

Cadrele didactice care doresc imbunatatirea si recunoasterea competentelor digitale pot opta pentru obtinerea Permisului ECDL.

CERTIFICARILE ECDL PENTRU CARE POT OPTA CADRELE DIDACTICE:

ECDL CD

ECDL COMPUTING DIDACTIC RO

AVANTAJELE APELARII LA CERTIFICARILE ECDL:

  • recunoastere internationala si valabilitate nelimitata a permisului ECDL
  • cadrele didactice din invatamantul preuniversitar care detin Permisul ECDL pot sa beneficieze de credite profesionale transferabile:

In baza Deciziei nr. 116 din 29.07.2008 si a Ordinului nr. 3881 din 11.06.2013 privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile, cadrele didactice din invatamantul preuniversitar care obtin:

- Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC in baza unei serii de înscriere generala unica pot beneficia de 25 credite

- Permisul ECDL Start in baza unei serii de inscriere generala unica sau în baza unui card de aptitudini ECDL pot beneficia de 20 credite

-Permisul ECDL COMPUTING DIDACTIC,  in baza unei serii de inscriere generala unica, pot beneficia în urma promovării a 1 modul fix obligatoriu (Computing), 10 credite profesionale transferabile.

CUM MA INSCRIU?

PROCEDURA DE INSCRIERE

  • completarea Formularului de inscriere ECDL de pe site-ul www.ecdl.ro.
  • completarea Formularului de inscriere de pe site-ul ARINI
  • prezentarea la Centru de acreditare ARINI in termen de 30 de zile de la completarea formularului de inscriere ECDL pentru pentru predarea unei copii dupa cartea de identitate (in termen de valabilitate) si achizia Seriei Unice de inscriere ECDL

 

 

Log in