CE ESTE UN FORMATOR?

CE ESTE UN FORMATOR?
Coform Codului Ocupaţiilor din România FORMATORUL este specialistul în formare care proiecteazã, deruleazã, evalueazã şi revizuieşte activitãţi teoretice/practice şi/sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncã.

FORMATOR 13

CÂND ESTE NEVOIE DE UN FORMATOR?
Potrivit Art. 28, alineatul 2 din OG 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, republicatã 2014, programele de formare profesionalã destinate adulţilor pot fi realizate doar de cãtre persoane care deţin studii de specialitate corespunzãtoare programei de pregãtire a cursului şi fac dovada pregãtirii specifice necesare pentru a putea efectua activitãţi de instruire ale adulţilor.

“In vederea autorizãrii, furnizorii de formare profesionalã trebuie sã facã dovada cã realizeazã programele de formare profesionalã cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzãtoare programei de pregãtire, respectiv care au pregãtirea specificã educaţiei adulţilor conform standardelor ocupaţionale.”

Prin urmare FORMATORUL este persoana care are dreptul, potrivit legislaţiei din România, de a susţine cursuri sau stagii de fomare destinate adulţilor, cu condiţia sã îndeplineacã cerinţa de a fii specialist pe domeniul pe care doreşte sa facã instruirea.

CARE SUNT ABILITÃŢILE UNUI FORMATOR?
Cerinţa absolut obligatorie pe care trebuie sã o împlineascã un formator este aceea de a fi specialist pe domeniul lui de activitate. Aceasta specializare se poate demonstra prin deţinerea unei diplome universitare pe domeniul de activitate. In urma parcurgerii acestui curs, formatorul va dobândi abilitãţile de a organiza şi pregãti activitatea de formare, de a susţine teoretic şi practic activitatea de formare prin utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice, de a evalua cunoştinţele participanţilor şi de a evalua monitoriza şi asigura calitatea programelor de formare.

7

S.C. ARINI S.R.L. organizeazã înscrieri pentru cursul de FORMATOR cu urmãtoarele detalii:
COD C.O.R.: 242401
TIP PROGRAM: Perfecţionare
DURATA CURS: 60 ore (20 ore parte teoreticã, 40 ore parte practicã)
TIPUL DE CERTIFICAT OBŢINUT ÎN URMA ABSOLVIRII CURSULUI: CERTIFICAT DE ABSOLVIRE acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, cu recunoaştere naţionalã, şi prin apostilare, internaţionalã

Pentru înscrieri sau mai multe informaţii puteţi sa ne contactaţi la datele din secţiunea CONTACT.

 

Log in