Cursuri în desfãşurare

Formator

When: Time left to event @

Notiuni Fundamentale de Igiena

When: Time left to event @

PROGRAM FUNCTIONARE S.C. ARINI S.R.L.

Luni-Vineri
intre orele 08.30-17.00 

TAXE ARHIVARE CERTIFICATE SI TAXE REEXAMINARE 


LEGISLATIE FORMARE PROFESIONALA


CONDITII DE INSCRIERE

COD N.C.: 4113.2.1
COD C.O.R.: 413201
TIP PROGRAM: Calificare - Nivelul III
TOTAL ORE: 720 ( 240 ore teorie, 480 ore practica)

DESCRIEREA OCUPATIEI:
Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona:
- introduce şi validează date pe suport electronic
- gestionează suporţii electronici de date
- asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare
- salvează periodic datelor introduse
- restaurează la nevoie datele salvate
- recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora
- păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic.

DESCRIEREA CURSULUI:
Cursul urmareste dobandirea de cunostinte si abilitati necesare practicarii cu succes a activitatii operare, prelucrare si validare date.

Module de curs:

1.Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
2.Aplicarea normelor de protecţie a mediului
3.Aplicarea procedurilor de calitate
4.Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
5.Organizarea activităţii proprii
6.Utilizarea echipamentelor periferice
7.Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
8.Introducerea şi validarea datelor
9.Prelucrarea datelor
10.Transpunerea datelor pe suport

PREGATIRE GENERALA MINIMA PENTRU INSCRIEREA LA CURS:
Participantii trebuie sa fie absolventi ai scolii generale obligatorii (conform Legii invatamantului nr. 84/1995) sau ai invatamantului obligatoriu raportat la data absolvirii de catre acestia.

CANDIDATI POTENTIALI:
Cursul se adreseaza tuturor acelor persoane care sunt interesate de dobandirea unei asemenea calificari, in vederea obtinerii unui post de munca pe acest domeniu.

EVALUAREA FINALA SI CERTIFICAREA:
• Evaluarea finala se va face prin acordarea de note de catre o comisie de verificare, pe baza unui test (scris si oral) de cunostinte teoretice generale si a unei lucrari practice executate de cursant.
• Tipul de certificat obtinut in urma finalizarii cursului: Certificat de Calificare
Certificarea consta in eliberarea, pe baza procesului verbal de examen, a certificatului de calificare acreditat de M.M.J.S. si M.E.N. insotit de un supliment descriptiv care contine competentele profesionale dobandite in urma absolvirii cursului.

INSCRIERI:
Inscrierile se pot face pe baza completarii formularului de inscriere afisat in aceasta pagina si transmiterea documentelor obligatorii pentru inscriere fie pe adresa noastra de email fie depuse fizic la sediul firmei noastre. Ulterior se va semna Contractul de formare profesionala si se va achita taxa de participare.
S.C. ARINI S.R.L. isi rezerva dreptul de a selecta participantii la curs in ordinea inscrierii acestora. Componenta unei grupe este de 5-8 persoane.
Pentru informatii legate de inscrierea la curs si taxa de participare va rugam sa apelati consultantul nostru.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CURS:
Pentru inscrierea la curs sunt necesare copii urmatoarele documente:
- copie dupa actul de identitate ( C.I.sau B.I.)
- copie dupa certificatul de nastere
- copie dupa certificatul de casatorie( pentru doamnele care si-au schimbat numele)
- copie dupa ultimul act de studii sau foaia matricola
- adeverinta medicala (cu specificatia "clinic sanatos")

Log in