INSCRIERI CURS "INSPECTOR SSM”

Conform Standardului Ocupational, Inspectorul in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM), cod C.O.R. 315219, isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor interne/externe de prevenire si protectie sau ca lucrator/ angajator care se ocupa de activitatile de prevenire si protectie din orice organizatie, precum si in alte conditii stabilite de reglementarile legale.

Activitatea acestuia se desfasoara atat in locuri de munca aflate in spatii inchise (birou, spatii de productie), cat si in cele aflate in spatii deschise.

SSM8

Securitatea si sanatatea in munca reprezinta ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca. Inspectorul SSM se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere, in conformitate cu prevederile legale.

ACESTA REALIZEAZA URMATOARELE ACTIVITATI DE PREVENIRE SI PROTECTIE:

 • identificarea pericolelor de la locurile de munca;
 • elaborarea/actualizarea planului de prevenire si protectie si verificarea cunoasterii/aplicarii acestuia de catre toti lucratorii;
 • elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea/aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;
 • propunerea atributiilor/raspunderilor ce revin lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii acestora;
 • intocmirea necesarului de mijloace materiale si de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 • elaborarea programului de instruiretestare la nivelul intreprinderii;
 • intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
 • evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea acesteia potrivit cerintelor legale;
 • evidenta ocupatiilor/calificarilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare, testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
  • SSM4
 • monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, a instalatiilor de ventilare si a altor instalatii pentru controlul noxelor;
 • verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
 • informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • intocmirea rapoartelor/listelor prevazute de reglementarile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • evidenta echipamentelor de munca;
 • intocmirea necesarului de dotare si identificarea echipamentelor individuale de protectie;
 • participarea la cercetarea evenimentelor si tinerea evidentei acestora; 6 / 45
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • urmarirea actualizarii planului de avertizare si a planului de evacuare;
 • propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii;
 • constata starea de pericol grav si iminent de accidentare si participa la luarea masurilor de securitate;
 • realizeaza control preventiv la toate locurile de munca.

SSM7

Inspectorul SSM detine cunostinte solide privind legislatia de securitate si sanatate in munca, se preocupa permanent de asimilarea noutatilor in acest domeniu si de adaptarea continutului prevederilor legislative la particularitatile proceselor de munca din cadrul intreprinderii. Inspectorul SSM dovedeste abilitati personale de comunicare si relationare cu diferite categorii de interlocutori si de lucru in echipa, in special in situatia cand la acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe intreprinderi.

INSPECTORUL IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA INDEPLINESTE URMATOARELE FUNCTII MAJORE:

 • Realizarea activitatilor de prevenire si protectie.
 • Efectuarea informarii/ instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
 • Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
 • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca.
 • Verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

NIVELURILE DE PREGATIRE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

 • Nivelul de Baza
 • Nivelul Mediu

Cerintele minime de pregatire corespunzatoare NIVELULUI DE BAZA sunt:

 • studii in invatamantul liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil tehnic;
 • curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 40 de ore.

Cerintele minime de pregatire corespunzatoare NIVELULUI MEDIU sunt:

 • studii in invatamantul postliceal in profil tehnic;
 • curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 80 de ore.

Log in