ÎNSCRIERI CURS “FORMATOR” - OCTOMBRIE 2017

CE ESTE UN FORMATOR?

Coform Codului Ocupaţiilor din România FORMATOR este specialistul în formare care proiecteazã, deruleazã, evalueazã şi revizuieşte activitãţi teoretice/practice şi/sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncã.

PRIN URMARE CE ESTE UN FORMATOR ŞI CÂND AVEM NEVOIE DE EL?

Potrivit Art. 28, alineatul 2 din OG 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, republicatã 2014 programele de formare profesionalã pot fi realizate doar de cãtre persoane care deţin studii de specialitate corespunzãtoare programei de pregãtire a cursului şi fac dovada pregãtirii specifice necesare pentru a putea efectua activitãţi de instruire ale adulţilor.

“In vederea autorizãrii, furnizorii de formare profesionalã trebuie sã facã dovada cã realizeazã programele de formare profesionalã cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzãtoare programei de pregãtire, respectiv care au pregãtirea specificã educaţiei adulţilor conform standardelor ocupaţionale.”

Prin urmare Formatorul este persoana care are dreptul, potrivit legislaţiei din România, de a realiza cursuri sau stagii de fomare destinate adulţilor, cu condiţia sã îndeplineacã cerinţa de a fii specialist pe domeniul pe care doreşte sa facã instruirea.

hero 1200 education 01

S.C. ARINI S.R.L. organizeazã înscrieri pentru cursul de FORMATOR cu urmãtoarele detalii:

COD C.O.R.: 242401
TIP PROGRAM: Perfecţionare
DURATA CURS: 40 ore (15 ore parte teoreticã, 25 ore parte practicã)
TIPUL DE CERTIFICAT OBŢINUT ÎN URMA ABSOLVIRII CURSULUI: CERTIFICAT DE ABSOLVIRE acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
PERIOADA DE DERULARE A CURSULUI: Luna Octombrie 2017/ Noiembrie 2017, în funcţie de completarea grupei de cursanţi

CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE SUNT RECUNOSCUTE LA NIVEL NAŢIONAL ŞI EUROPEAN

Pentru înscrieri sau mai multe informaţii puteţi sa ne contactaţi la datele din secţiunea CONTACT.

 

Log in